Winkelwagen

Privacy verklaring

Mienies - Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Mienies. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld.

In deze privacy verklaring kun je alles lezen over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Mienies.com is een online winkel met merkkleding en leuke producten voor baby’s en peuters. Ook kun je hier kraamcadeautjes vinden. Je kunt hier 24 uur per dag, 7 dagen per week bestellen.
Mienies is gevestigd aan Begijneslag 74 6931 XD Westervoort, KVKnr: 54630533.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mienies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze aan ons verstrekt. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mienies verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Mienies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Mienies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Mienies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mienies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Google Analytics
De website van mienies verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mienies, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Mienies via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Opslag periode
Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Neostrada
De e-mail van Mienies wordt gehost bij Neostrada. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Neostrada. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Neostrada. Gegevens die jij achterlaat op de website van Mienies zijn op de servers van Neostrada opgeslagen.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij VersGemerkt vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met VersGemerkt. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door VersGemerkt. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij VersGemerkt opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient VersGemerkt al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mienies vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Mienies niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Mienies jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@mienies.com.

Beveiliging

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Mienies prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van Mienies ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Mienies met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.

Plichten
Mienies behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mienies dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mienies te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Of voel je je niet prettig omtrent het gebruik van jouw gegevens door Mienies, neem dan gerust contact met ons op via info@mienies.com.